مجوز فعالیت

مجوز‌ها و افتخارات ایران آرتمیا

مجوز فعالیت تولید و فراوری آرتمیا:

شرکت ایران آرتمیا مفتخر است با استفاده ازدانش روز و استانداردهای ملی و جهانی ضمن تجهیز و مکانیزه نمودن فرایند تولید در مزرعه تحت مدیریت خود، کلیه مجوز های لازم را از سازمان های ذیربط از جمله سازمان شیلات ایران، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، سازمان نظام دامپزشکی کشور و اداره صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی و وزارت صمت دریافت نموده است. و اعتقاد دارد توسعه در چارچوب قانون و طبق پروتکل های جاری کشور در ارتقای کیفیت محصول تاثیر بسزایی خواهد داشت.

طرح پرورش و تولید آرتمیا توسط شرکت گوار کویر آریا تحت عنوان برند ایران آرتمیا در زمینی به مساحت حدود 75 هکتار (تحت تملک این شرکت) در بخش نوق شهرستان رفسنجان استان کرمان انجام شد. این طرح یک طرح آبزی پروی محسوب می شود که محصول اصلی بخش آبزی پروری آن سیست و بیوماس آرتمیا است.

فهرست