بیومس خشک آرتمیا

این محصول با استفاده از توده زنده و منجمد آرتمیا به وسیله دستگاه خشک کن اختصاصی که موجب حفظ ارزش غذایی آرتمیا می گردد در شرایط کاملا بهداشتی وعاری از هر گونه آلودگی میکروبی تهیه و در بسته بندی های مختلف براساس نیاز مشتری، در بازار عرضه می گردد. مصرف این محصول در مراکز تکثیر و پرورش انواع آبزیان در مرحله مولدسازی و در شرابطی که امکان نگهداری بیومس زنده و منجمد نباشد، توصیه می گردد.

مزایای محصول خشک آرتمیا بصورت پودر یا پولکی نسبت به آرتمیا منجمد، امکان نگهداری طولانی مدت آن در محیط معمولی، حمل و نقل آسان، سهولت در نحوه استفاده از آن و… می باشد. مصرف این محصول تاثیر بسزایی در رشد و نمو و بازماندگی آبزیان دارد. این محصول به دو صورت پودر و پولکی توسط شرکت گوار کویر آریا عرضه و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

فهرست