بیومس منجمد آرتمیا

  توده زنده آرتمیا بلافاصله پس ازبرداشت کاملاٌ تمیز، ضدعفونی و شسته شده و در محیطی کاملا بهداشتی وعاری از هرگونه آلودگی با استفاده ازسیستم های انجماد سریع در ضخامت کمتر از1 سانتیمتر منجمد شده ودر اندازه های 100، 50، 500 گرمی بسته بندی و تا زمان عرضه به بازار در سردخانه منفی 20 درجه سانتی گراد نگهداری می شود. این محصول با ارزش غذایی بالا ( آنالیز بیوشیمیایی بیومس آرتمیا ) برای مولدین و رسیدگی جنسی مولدین میگو و ماهی بسیار مفید می باشد. استفاده ازاین محصول در مولدسازی ، رسیدگی جنسی مولدین و مراحل سنی بالای لاروی میگو و ماهی خاویاری، زینتی، دریایی ( به منظور کاهش مصرف سیست )، توصیه می گردد.

فهرست