شیرونومیده (کرم خونی)

بیش از 3000 نوع  کرم خونی در جهان وجود دارد اما تنها 3 نوع کرم خونی در دریاچه های شور و یا بسیار شور می تواند زندگی می کنند. گونه شیرونوموس سالیناریوس (Chironomus Salinarius) که در دریاچه آب شور کشور اوکراین زندگی می کند از نظر ارزش غذایی (اسیدهای آمینه) و اسیدهای چرب  بسیارغنی هستند. و کلیه نیازهای غذایی آبزیان را تامین می کند. شرکت گوار کویرآریا، نماینده رسمی شرکت biogrant کشور اکراین ، افتخار دارد کرم خونی منجمد، پودر کرم خونی ، قرص (کپسولی) کرم خونی، کرم سفید و گاماروس را با کیفیت بسیار بالا، مطابق استانداردهای اروپایی و با تائیدیه سازمان دامپزشکی کشور در بسته بندی های مختلف جهت تامین نیاز تکثیر کنندگان و پرورش دهندگان آبزیان با هدف توانمندسازی اقتصاد ملی و جهش تولید ارائه نماید.

ترکیب اسید آمینه ها و اسید چرب ضروری در کرم خونی

 

ردیف نوع اسید آمینه مقدار ردیف نوع اسید آمینه مقدار
1 اسپاراژنیک 58.3 11 ایزولوسین 22.5
2 ترونین 26.5 12 لوسین 38.5
3 سرین 30.4 13 تروسین 18.5
4 گلوتامیک 77 14 فینل آلانین 33.3
5 پرولین 22 15 لیزین 39.6
6 گلیسن 24.5 16 NNZ 14.7
7 آپانین 41.8 17 هیستیدین 14
8 سیستین 5.2 18 آرژینین 35.1
9 والین 26.4 19 مقدارکل اسید آمینه ها 544.9
10 میتونین 17 20 اسید های چرب ضروری 252.2

 

فهرست